Kategóriák

Adatkezelési nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

 

A www.simsonbolt.hu oldalra történő regisztrálás önkéntes, és az ott megadott adatainak a Simsonbolt általi kezelése a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása alapján történhet.

Az Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követően az Önnel való további kapcsolattartás, a rendelések gördülékeny lebonyolítása, új hírekről való értésítés céljából kezeli a Simsonbolt.

Tájékoztatom, hogy adatait kizárólag a Simsonbolt tulajdonosa fogja kezelni, azokat rajta kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Amennyiben Ön a rendeléssel és egyéb, az oldalon folytatott tevékenységgel céljait elérte, úgy adatai kérésre haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek.

Az adatkezelés során Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Tájékoztatást kérhet Simosnbolt tuljadonosától adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését és törlését.
2. Joga van tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha
(i) az adatkezelés kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
(ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy
(iii) a tiltakozás jogát egyébként törvény lehetővé teszi.
3. Joga van hozzájárulását bármikor visszavonni, vagy azt egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletre korlátozni.
4. Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint kérheti az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárának megtérítését.

Amennyiben a Simsonbolt az adatokat harmadik személyek (pl. más cégek) részére továbbítani szeretné, az adattovábbításhoz is szükséges az érintett hozzájárulása. Ebben az esetben a tájékoztatásnak tartalmazni kell ezen harmadik személy(ek) megjelölését, a hozzájáruló szövegrésznek pedig az adattovábbításhoz való kifejezett hozzájárulást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy személyes adat (beleértve a különleges adatot is) Magyarországról harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha (i) ahhoz az érintett hozzájárult, vagy (ii) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Mindazonáltal tájékoztatjuk Önöket, hogy az Adatvédelmi Törvény szerint az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon belüli adattovábbításra kerülne sor.


Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0 Ft
Összesen 0 Ft

Kosár Fizetés